ONLINE Marketing
MOBIL weboldalkészítés


ADSL internet,telefon nélküli ADSL internet,modemes internet,elérés,Győr Honlap elhelyezés,webtárhely,webhosting,statikus webtárhely,dinamikus webtárhely,php,postgresql,mysql,.hu domain név regisztráció,.eu domain név regisztráció,ékezetes domain név regisztráció Honlap tervezés,weboldal tervezés,honlap készítés,webdesign
www.IRQ.hu

Indul a .eu domain nevek regisztrációja

2005.12.02. | forrás: terminal.hu
Sy, 2005.12.02. 22:31


Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiáért felelős biztosa levélben tájékoztatta Kovács Kálmán informatikai és hírközlési minisztert, hogy 2005. december 7-től az Európai Unió tagországaiban lehetőség nyílik a .eu végződésű, felső szintű domain nevek regisztrációjára.


A regisztráció szakaszos eljárás, amelynek első, négy hónapig tartó szakaszában, a nyilvánosság számára rendelkezésre álló bejegyzés kezdetét megelőzően, kizárólag a közfeladatot ellátó szervek (költségvetési szervek, közalapítványok, köztestületek, helyi és kisebbségi önkormányzatok, stb.), illetve a bizottsági rendeletben meghatározott nemzeti és/vagy a közösségi jog alapján keletkezett ún. korábbi jogok jogosultjai (nemzeti és közösségi védjegyjogosultak, földrajzi árujelzők és eredet-megjelölések, cég- és vállalkozásnevek, jogvédett márkanevek, szóvédjegyek, védett irodalmi és művészeti alkotások jogosultjai, stb.) regisztrálhatnak.

A közfeladatot ellátó szervek az átmeneti időszak alatt a korábbi jogok jogosultjai mellett, de más személyeket megelőzően érvényesíthetik domain név iránti igényüket teljes (hivatalos) nevükre, a szerv nevéből képzett, általánosan használt rövidítésre, illetve helyi önkormányzatok, kistérségi és térségi fejlesztési tanácsok esetén azon földrajzi terület teljes és közismert elnevezésére, amelynek igazgatásáért felelnek.

A .eu felső szintű domain bevezetésének alapvető feltételeit a 733/2002/EK rendelet, míg a regisztráció további részletszabályait a Bizottság 874/2004/EK rendelete szabályozza. A Bizottság a .eu domain névvel kapcsolatos nyilvántartói feladatokra a brüsszeli székhelyű EURid non-profit szervezetet választotta ki, amely jogosult a regisztráció további részletszabályait megállapítani. Az EURid köt szerződést az egyes tagállamok regisztrátor szervezeteivel, amelyek fogadják a domain név bejegyzése iránti kérelmeket.

A regisztráció iránti kérelem az EURid honlapján közzétett regisztrátori listán található, amelyet a tetszőlegesen kiválasztott akkreditált regisztrátorhoz kell benyújtani, akik továbbítják azt a nyilvántartóhoz. Az átmeneti időszak alatti regisztráció feltétele, hogy a kérelmezők igazolják jogosultságukat, azaz a korábbi jog fennállását vagy a közfeladatot ellátó szerv minőségüket. A közfeladatot ellátó szervek nevéhez fűződő jogok fennállásával kapcsolatos igazolásokat a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési Minisztériuma, mint kormányzati hitelesítési pont hitelesíti a részletes tájékoztatóban meghatározott eljárási szabályok alapján. A hitelesített igazolásokat vagy a szervezet maga, vagy a regisztrátor mint a szervezet meghatalmazottja nyújtja be postai úton az EURid által kijelölt beolvasó központba.

Az érkezési sorrend általánosan elismert elve (?first come, first served?) a regisztráció valamennyi szakaszában, így az átmeneti szakaszban is érvényesül, vagyis az adott domain nevet annak kell kiosztani, akinek a kérelme technikailag helyesen és a rendeletnek megfelelően szigorú időrendi sorrendben elsőként érkezett be a nyilvántartóhoz.

Az átmeneti időszakot követően, 2006. április 7-étől az érkezési sorrend elvének megfelelően bárki bármilyen domain nevet regisztrálhat, ha egyébként megfelel a rendeletben foglalt személyi feltételeknek. Az új domain nem váltja fel a korábbi .hu, .de, .co.uk, stb. domaineket, de alternatívát biztosít. Bármely, az EU területén lakóhellyel rendelkező magánszemélynek, illetve székhellyel rendelkező cégnek vagy szervezetnek joga van .eu domain név bejegyzésére.
Hírarchívum | Visszalépés az előző oldalra
 
IRQ Hosting Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 38/A. Fszt. • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-964304 • Adószám: 23408416-2-42
Ügyfélszolgálati iroda: 9022 Győr, Batthyány tér 7. • Telefon: 06-96/333-777 • 06-1/233-7777 • 06-20/477-7777